Spotkania w I czwartek miesiąca g. 17.45
          Do Wspólnoty Różańcowej przynależy się poprzez osobistą deklarację
i wpisanie do Księgi Różańcowej. Wspólnota naszej Parafii liczy 8 róż. Każdy członek codziennie odmawia dziesiątek różańca św., rozważając jedną tajemnice. Nasze Msze św. wspólnotowe odbywają się w pierwsze czwartki każdego miesiąca. Przed Mszą św. odmawiamy Różaniec Fatimski. Podczas Mszy św. rozważamy fragment Listu Apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym. Opiekę duchową nad wspólnotą sprawuje ks. kanonik Ryszard Strugała- proboszcz.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy, do której nas zachęca Matka naszego Pana słowami: „ Odmawiajcie różaniec”.
                                                                                                                                                    Katarzyna Kamińska
Copyright ©2019 Cyryla i Metodego w Poznaniu www.cyrylaimetodego-poznan.pl
Administrator Artur Mikołajczak Poznań
Liczba odwiedzin:2412