Wspólnota Mediugorje
gromadzi się na wspólnej modlitwie w każdy 12 dzień miesiąca  w godzinach od 17.30 – 20.oo. W programie modlitw: różaniec - dwie części,o godz. 18.3o Msza św. oraz od 19.oo – 20.oo – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
                                        Zapraszamy!
-         na Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawianą w kościele codziennie przed wieczornym różańcem ( 17.50)   
-         Krąg Biblijny !! we wtorki po wieczornej Mszy św. !!
-         do współpracy z redakcją naszego Pisma poprzez przygotowywanie, pisanie artykułów na tematy religijne i budujące świadomość chrześcijańską
 
„Medjugorje ...
 
leży w diecezji Mostar na terenie Bośni i Hercegowiny.
Według słów grupy młodych mieszkańców tej miejscowości 24 czerwca 1981 r.
zaczęła im się ukazywać Matka Boża, przekazując przesłania.
„Spotkania" te trwają do dzisiaj i są związane nie z miejscem (zdarzają się także poza Medjugorje), ale z osobami wizjonerów. Właśnie niespotykana w historii tego typu zjawisk długotrwałość i brak ich ostatecznego zakończenia są jedną z głównych przyczyn, dla których Kościół katolicki nie wypowiedział się ostatecznie na temat ich nadprzyrodzonego charakteru. Dotychczas Stolica Apostolska za miarodajne uznaje stanowisko episkopatu byłej Jugosławii z 1991 r., w myśl którego nie można potwierdzić nadprzyrodzonego charakteru zjawisk zachodzących w Medjugorje.
Dopóki tak się nie stanie, nie można organizować tam oficjalnych pielgrzymek. Mimo to przybywający do tego miejsca wierni - a jest ich co roku 2 – 2, 5 mln - powinni być otoczeni opieką duszpasterską.
18 stycznia 2014 r. zakończyła swoje prace międzynarodowa komisja badająca domniemane objawienia Matki Bożej, której przewodniczy kard. Camillo Ruini.
O rezultacie jej badań ma poinformować i wydać orzeczenie w tej sprawie Kongregację Nauki Wiary...”.
 
 
JE Ks. abp Henryk Hoser (warszawsko – praski) dla KAI między innymi:
 
„ Medjugorje okazuje się miejscem charyzmatycznym, do którego ludzie odbywają prywatne pielgrzymki. Faktu, że to miejsce jest tak nawiedzane, nie można pominąć. Chodzi o optymalizację troski duszpasterskiej o tych pielgrzymów – powiedział 2 marca abp Henryk Hoser podczas spotkania z dziennikarzami. Poinformował ich o celach powierzonej mu przez Papieża misji zbadania sytuacji duszpasterskiej w Medjugorje...”. (za KAI nr 10/2017)
 
 
W naszej Parafii istnieje Wspólnota Medjugorska, która spotyka się od wielu lat, 12 dnia każdego miesiąca. Jest to Wspólnota ludzi, która wskazanego dnia podejmuje post o chlebie i wodzie w duchu pokuty. Spotkania odbywają się w kościele a program jest następujący: dwie części różańca św., Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu.
Początek o godz. 17:30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!
 
(ewentualne zmiany godzin podajemy w bieżących Ogłoszeniach duszpasterskich).
Copyright ©2019 Cyryla i Metodego w Poznaniu www.cyrylaimetodego-poznan.pl
Administrator Artur Mikołajczak Poznań
Liczba odwiedzin:2452