Rada Ekonomiczna
Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie Proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi Parafii.  Jej opinie mają być pomocą dla Proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych (por. kan.537 KPK).
Copyright ©2019 Cyryla i Metodego w Poznaniu www.cyrylaimetodego-poznan.pl
Administrator Artur Mikołajczak Poznań
Liczba odwiedzin:2401