Rada Duszpasterska
Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym wspierającym Proboszcza w sprawach duszpasterskich (por. kan. 536 KPK), KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, Chl 27), szczególnie w realizowaniu Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego.
Copyright ©2019 Cyryla i Metodego w Poznaniu www.cyrylaimetodego-poznan.pl
Administrator Artur Mikołajczak Poznań
Liczba odwiedzin:2411