Nadzwyczajny Szafarz Komunii świętej. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 – 2008 stanowi między innymi:
 
   Arcybiskup Poznański powołuje do funkcji Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej mężczyzn w wieku 25 – 65 lat. Do tej posługi mogą też być powołane siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego we własnych domach zakonnych do udzielania Komunii Świętej chorym. Dyspensy od wieku, jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba udziela Biskup diecezjalny.
 
Kandydaci muszą odznaczać się następującymi przymiotami:
1). Wyróżniać się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza odznaczać się zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym;

2). prowadzić wzorowe życie moralne i być solidnym w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim;

3). Posiadać odpowiednie kwalifikacje intelektualne i przynajmniej ponadpodstawowe wykształcenie;

4). aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych.

5). Odznaczać się sprawnością psychiczną i fizyczna, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru jak: otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku.

Liczba nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w parafii zależy od jej wielkości, liczby osób chorych i w podeszłym wieku, oraz od ilości odprawianych Mszy św. Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej powinien usługiwać podczas jednej Mszy Świętej w ciągu dnia, po której zanosi chorym Komunię Świętą. Liczba nadzwyczajnych szafarzy winna być taka, by była możliwość zastępstwa w wypadku choroby lub wyjazdu poza Parafię.

Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem upoważnienia od Arcybiskupa Poznańskiego, kandydat zobowiązany jest do ukończenia studium przygotowawczego.

Studium przygotowawcze odbywać się będzie pod kierunkiem archidiecezjalnego duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
 
Funkcję nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w naszej parafii pełni aktualnie czterech Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.
 
Nasi nadzwyczajni szafarze w każdą niedzielę zanoszą Komunię św. chorym w ich domach.

Chorych, którzy pragną niedziele przeżywać w jedności z Chrystusem eucharystycznym należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej.
Copyright ©2019 Cyryla i Metodego w Poznaniu www.cyrylaimetodego-poznan.pl
Administrator Artur Mikołajczak Poznań
Liczba odwiedzin:2446