Ruth Schaumann
wiersz pt: MINISTRANT, przełożył Ks. Teodor Nogala
 
Niedawno się zabawiał przy kościelnej bramie;
jako „ zbójca”, przed wiejską zmykał łobuzerią.
Dzisiaj kroczy z powagą, z przejęciem i serio,
Bo kapłańskiej go drogi zaszczyciło znamię.
 
Od serc ludzi dorosłych promienność się sączy
ku tej krągłej głowince, przyciętej czuprynie.
Jego głosik za tłumy wiernych w niebo płynie,
jako za orłów stada dzwoni śpiew skowrończy.
 
A gdy klęka nabożnie, gdy w dzwonki zabrzęczy
i fałdy swej komeżki starannie przygładza,
wtedy łaska nań Boża schodzi w jasnej tęczy.
 
I w pochylonym malcu jest jakowaś władza,
która młodych i starych budzi z ospałości
i myśl niesie ku Stwórcy, ku wiecznej światłości.
 
 
 
Kto to jest ministrant?
„ Ministrare” (z łaciny) znaczy „ służyć”.
Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się
Do tego, aby liturgia była piękna.
Słowo „ ministrant” wskazuje szczególnie
Na służbę we Mszy św.
 
Ministrant jest POMOCNIKIEM
przy sprawowaniu Mszy świętej
i podczas innych nabożeństw liturgicznych.
 
Ministrant usługuje księdzu,
gdy przygotowywany jest ołtarz
i gdy dary ofiarne potrzebne
do ofiary Mszy św.
Pomaga również po zakończeniu
Mszy św.
 
Ministrant jest tym,
który NIESIE ZNAKI
Ministrant niesie pewne
określone przedmioty,
które dla liturgii są niezbędne.
 
Są to przedmioty, które dla liturgii
Mają szczególne znaczenie.
 
One mają ludziom wierzącym
coś przedstawiać i wskazać
na inną rzeczywistość.
 
Ministrant powinien sam
BYĆ ZNAKIEM.
 
Ministrant przez służenie wskazuje,
że każde nabożeństwo liturgiczne
sprawowane w kościele,
jest nie tylko sprawą kapłana,
lecz sprawą całej Parafii
i wszystkich wierzących.
 
Nasz patron …
Bardzo wielu świętych
było ministrantami.
Służyli oni wiernie Chrystusowi
i dzisiaj są patronami ministrantów.
 
Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki:
 
- pracowitości
- sumienności
- gorliwości
- żarliwej modlitwie
- codziennemu naśladowaniu Chrystusa
 
Do patronów ministrantów należą:
 
Św. Tarsycjusz - męczennik rzymski, III wiek
Św. Stanisław Kostka - XVI wiek ( Polska)
Św. Alojzy Gonzaga - XVI wiek ( Włochy)
Św. Jan Berchmans - XVII wiek ( Belgia)
Św. Dominik Savio - XIX wiek ( Włochy)
 
Nasi patronowie uczą nas,
że Jezus każdego zaprasza
na drogę do świętości
 
Kandydaci na ministrantów mogą zgłaszać się, po każdej Mszy św.
 
„ Uczestniczyć czynnie w liturgii”
znaczy także śpiewać i modlić się wspólnie z innymi!
Nie: stać lub siedzieć bezczynnie i być znudzonym!
Nie: być milczącym widzem jak w kinie, albo przed telewizorem!
Także wtedy, gdy nie umiesz śpiewać jakiejś pieśni,
Wyszukaj ja w swoim śpiewniku i śledź jej tekst!
Możesz przecież równocześnie się uczyć i modlić się słowami pieśni.
 
BUDOWA MSZY ŚWIĘTEJ:
Obrzędy wstępne ( miejsce: sedilia, czyli miejsce przewodniczenia
Liturgia słowa ( miejsce: ambona)
Liturgia Eucharystyczna ( miejsce: ołtarz):
- Przygotowanie darów ofiarnych
- Modlitwa eucharystyczna z Przeistoczeniem
- Komunia święta
4. Obrzęd zakończenia
( miejsce: miejsce przewodniczenia)
 
Co oznaczają kolory ornatu kapłana?
Biały – kolor radości
Używany:
- Boże Narodzenie i okres Bożego Narodzenia
- Uroczystość Zmartwychwstania i okres Wielkanocy
- Święta ku czci Chrystusa
- święta ku czci Świętych, (którzy nie byli męczennikami).
 
Czerwony – kolor krwi, ognia, miłości, kolor królewski
Używany:
- Niedziela Palmowa
- Wielki Piątek
- Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
- Święta ku czci świętych męczenników
 
Fioletowy – ten kolor jest znakiem pokuty i żałoby
Używany:
- okres Adwentu
- okres Wielkiego Postu = czas pokuty
- w niektórych kościołach także podczas Mszy św. pogrzebowych
 
Zielony – kolor nadziei i życia
Używany:
- w niedziele zwykłe
- w dni powszednie okresu zwykłego w ciągu roku.
 
Czarny – kolor smutku, żałoby
Używany:
- w niektórych parafiach podczas Mszy świętych pogrzebowych i w czasie pogrzebu
 
Różowy – kolor radości wśród pokuty
Używany:
- III Niedziela Adwentu
- IV Niedziela wielkiego Postu

Liturgiczna służba ołtarza (Ministranci)

To jest przykładowa treść, możesz ją zamienić własnym tekstem i obrazkami
Copyright ©2019 Cyryla i Metodego w Poznaniu www.cyrylaimetodego-poznan.pl
Administrator Artur Mikołajczak Poznań
Liczba odwiedzin:2450