DUSZPASTERSTWO BIBLIJNE
(Synod Archidiecezji Poznańskiej)
253. Chrześcijanie winni znać Pismo Święte jako podstawowe źródło Objawienia i drogowskaz życia chrześcijańskiego.
254. Szczególnym obowiązkiem kapłanów jest troska o upowszechnianie Pisma Świętego oraz katolickich komentarzy biblijnych.
255. Okazję do zapoznawania się z tekstami biblijnymi daje zarówno kontakt indywidualny z Pismem Świętym, jak i wspólnotowy za pośrednictwem homilii, katechez, nabożeństw biblijnych, tygodni, dni, wieczorów, godzin biblijnych czy kursów biblijnych.
256. Wierni winni dążyć do osobistego kontaktu z biblią przez codzienną lekturę, także przez lectio divina. Winni także chętnie korzystać z inicjatyw organizowanych przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, działające zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.
257. Parafie zobowiązane są do tworzenia grup biblijnych, regularnie rozważających teksty Pisma Świętego.
 
Zapraszamy Parafian na spotkania kręgu biblijnego – wtorki po wieczornej Mszy św. (19:10)
Copyright ©2019 Cyryla i Metodego w Poznaniu www.cyrylaimetodego-poznan.pl
Administrator Artur Mikołajczak Poznań
Liczba odwiedzin:2430