Kościół nie może obejść się bez Akcji Katolickiej. Kościół potrzebuje grupy świeckich, którzy wierni swojemu powołaniu i skupieni wokół uprawnionych Pasterzy, będą gotowi dzielić z nimi codzienny trud ewangelizacji w każdym środowisku”. ( JP II, XI Krajowy Zjazd Włoskiej Akcji Katolickiej, IV 2002 r.). „Angażujcie się w pracę na rzecz misji Kościoła modlitwą, nauczaniem, aktywnym udziałem w życiu Kościoła, przy jednoczesnym pozytywnym i uważnym odniesieniu do świata w poszukiwaniu znaków czasu.(...) Promujcie nakazy duszpasterskie waszych diecezji i parafii wykorzystując każdą okazję spotkania i bliskiej współpracy z innymi stowarzyszeniami waszej wspólnoty kościelnej tworząc w ten sposób więzi poszanowania i łączności z kapłanami, na rzecz wspólnoty. (...) Okazujcie gotowość do współpracy w każdym aspekcie życia społecznego, kulturalnego i politycznego mając zawsze na uwadze wspólne dobro. (Benedykt XVI, Przesłanie na Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej, Rumunia 10 08.2012). Podstawowym zadaniem członków Akcji Katolickiej jest dbałość o swoją własną formację duchową, intelektualną i kulturalną, a następnie uczestniczenie w życiu publicznym Kościoła. Najważniejszymi działaniami są: • comiesięczne spotkania formacyjne, • Realizacja Programu Duszpasterskiego, • Kultywowanie tradycji i wartości patriotycznych • Koncerty, wystawy, konkursy, festyny, • Angażowanie się w formację dzieci i młodzieży,• Zjazdy Rejonowe (formacyjno-integracyjne),
• Poznańskie Debaty Społeczne,
• Spotkania dla osób zaangażowanych w życie publiczne,
• Reagowanie na zagrożenia wiary i moralności.
 
ZAPRASZAMY!
Terminy spotkań podajemy w Ogłoszeniach duszpasterskich.
Copyright ©2019 Cyryla i Metodego w Poznaniu www.cyrylaimetodego-poznan.pl
Administrator Artur Mikołajczak Poznań
Liczba odwiedzin:2423