Sakrament Pokuty:
codziennie, przed każdą Mszą św.
w pierwszy piątek miesiąca od godz. 14.oo – 17.oo i od 17.3o – 18.3o
oraz od godz. 19.oo – 19.3o.
 
 
 
 
 
Formuła i zachowanie
Uklęknij  przy konfesjonale i powiedz :
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus .
Kapłan odpowiada :
Na wieki wieków . Amen.
Przeżegnaj się :
W imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego . Amen.
Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności
w miłosierdzie Boże, na przykład ,
może to uczynić słowami :
Bóg niech będzie w twoim sercu , abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy .

Rozpoczynając wyznanie grzechów powiedz :
ostatni raz spowiadałem (am) się przed : tygodniem , miesiącem , latami .
Pokutę odprawiłem(am) . Popełniłem(am) następujące grzechy :
wyliczam grzechy , a przy ciężkich podaję liczbę i okoliczności .
kończąc mówię : więcej grzechów nie pamiętam , za wszystkie serdecznie żałuję i Ciebie ojcze duchowny lub (proszę Boga Ojca) o przebaczenie .
Następnie słuchaj uważnie pouczeń kapłana i zapamiętaj zadaną pokutę .
Przed przyjęciem rozgrzeszenia okaż jeszcze raz skruchę - Słowami -
Boże bądź miłościw mnie grzesznemu . (trzykrotnie uderzając się w pierś)
Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa -
Bóg Ojciec Miłosierdzia ,który pojednał świat ze sobą , przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Duch Świętego na odpuszczenie grzechów,
niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła i ja odpuszczam Tobie grzechy , w imię Ojca , Syna i ducha Świętego .
Puka w konfesjonał
Odpowiedz :
Amen
Po udzielaniu rozgrzeszenia, kapłan może zwrócić się do ciebie słowami :
Wysławiajmy Pana bo jest dobry.
Odpowiedz
Bo jego miłosierdzie trwa na wieki
Kapłan
Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
Copyright ©2019 Cyryla i Metodego w Poznaniu www.cyrylaimetodego-poznan.pl
Administrator Artur Mikołajczak Poznań
Liczba odwiedzin:2443