Sakrament małżeństwa
- narzeczeni powinni zgłosić się w Biurze Parafialnym 3 miesiące przed
ślubem dostarczając następujące dokumenty:
- dowód osobisty
- metrykę chrztu św. z adnotacją o bierzmowaniu ( ważna 3 miesiące od wystawienia)
- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej
- ukończony kurs przedmałżeński
- zaświadczenie z Katolickiej Poradni Rodzinnej
- zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego potrzebne do ślubu konkordatowego,
(ważne są trzy miesiące).
Copyright ©2019 Cyryla i Metodego w Poznaniu www.cyrylaimetodego-poznan.pl
Administrator Artur Mikołajczak Poznań
Liczba odwiedzin:2407