Nowości

          

          

3.12.2019 rok

Misje: od 23.11.2019

W Wakacje
 - Msze św. w niedziele i święta: 9:00, 10:30, 12:00 i 18:30.
W wakacje - Msze św. w ciągu tygodnia: W poniedziałki rano o 7:30 w
Kaplicy Sióstr oraz od wtorku do soboty wieczorem o godz. 18:30.
- Biuro Parafialne czynne: od wtorku do piątku bezpośrednio po wieczornej Mszy św. (około godz. 19:00).
 zmiany podajemy na bieżąco w niedzielnych Ogłoszeniach duszpasterskich.

 
Tel. Zaufania i Interwencyjne

Telefony zaufania i interwencyjne

Służby ratownicze:

Policja   112, 997

Pogotowie ratunkowe   112, 999

Straż Pożarna   112, 998

 

Straż Miejska Referat Jeżyce 

(061) 663 20 31

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
tel. 061 64-77-200
fax 061 820-17-09

 

e-mail: zdm@zdm.poznan.pl
www: www.zdm.poznan.pl

Pozostałe telefony do ZDM (awarie sygnalizacji, uszkodzenia znaków, studzienek, odśnieżanie, itp.)

ENEA S.A.
ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań

tel. 061 856-10-00
fax 061 856-11-17
www: www.enea.pl

 

Aquanet S.A. Poznań

Dział Obsługi Klienta

ul. Garbary 120, 61-757 Poznań

Centrala telefoniczna: tel. 061 835-91-00

Bezpłatny numer Pogotowia Wodociągowego: 994

www: www.aquanet.pl

 

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych
Telefon: 987

Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych

ul. Kościuszki 99 61-716 , Poznań

Telefon: 61 853 00 67

 

Hostel Interwencji Kryzysowej

ul. Dolne Chyby 10

Poznań

Telefon: 61 816 06 78 lub 61 816 06 79

 

Hotel - Schronisko

ul. Botaniczna 2 60-584 , Poznań

Telefon: 61 847 59 37

 

Informacja o AIDS

Telefon: 61 852 99 18

 

Katolicki Telefon Zaufania

Telefon: 61 865 10 00

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka - o. Terenowy

ul. Garbary 97/2 61-757 , Poznań

Telefon: 61 855 22 70

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania

Telefon: 61 866 36 21

 

Niebieska Linia - pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

Poznań

Telefon: 61 864 21 26, 61 879 82 12

 

Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1

ul. Michałowo 68 61-314 , Poznań

Telefon: 61 879 82 12

 

Pogotowie Opiekuńcze

ul. Wojska Polskiego 53

Poznań

Telefon: 61 847 35 34

 

Poradnia Naturalnego Planowania Rodziny

ul. Fredry 11

 Poznań

Telefon: 61 851 90 21

 

Poradnia Problemów Małżeńskich

ul. Fredry 11

Poznań

Telefon: 61 851 90 21

 

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Grunwaldzka 55 (pawilon 18) 61-352 , Poznań

Telefon: 61 868 72 27

Fax: 61 867 98 03

 

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia Rodzin Katolickic

ul. Fredry 11

Poznań

Telefon: 61 851 90 21

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy wRodzinie

ul. Św. Marcin 51 a 61-806 , Poznań

Telefon: 61 847 00 38

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Niedziałkowskiego 30

Poznań

Telefon: 61 835 48 66, 61 835 48 65, 608 366 913

 

Ruch Pomocy Rodzinom Poszkodowanym przez Sekty

ul. Pollaka 13 61-606 , Poznań

Telefon: 61 821 78 91

 

Stowarzyszenie Klubów Integracyjnych Młodzieży

Telefon: 61 832 38 61

 

Stowarzyszenie Matek - Ojców

os. Kosmonautów 120 61-680 , Poznań

Telefon: 61 825 06 40

 

Stowarzyszenie Pomocy po Urazach i Udarach Mózgu

Os. Armii Krajowej 112A

Poznań

Telefon: 61 879 71 48, 697 145 582, 61 866 61 82, 608 654 312

 

Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Życiowych Ośrodekwsparcia dla dzieci, młodzieży i rodzin NASZA CHATA

ul. Żupańskiego 14/10

Poznań

Telefon: 61 835 37 26

 

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

al. Niepodległości 26 61-714 , Poznań

Telefon: 61 829 39 10

 

Telefon Zaufania Anonimowych Alkoholików

Telefon: 61 853 16 16

 

Telefon Zaufania dla Bezrobotnych

Telefon: 932, 937

 

Telefon Zaufania dla osób w kryzysie - 988

Poznań

 

Telefon Zaufania dla Osób Tracących Wzrok

Telefon: 61 820 05 12

 

Telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin

Telefon: 61 843 01 01

 

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

ul. Kochanowskiego 8a/1a 61-183 , Poznań

Telefon: 61 843 39 63

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i OsóbNiepełnosprawnych

ul. Sienkiewicza 10 60-817 , Poznań

Telefon: 61 843 60 28

 

Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Telefon: 94 94, 61 853 53 52