Nowości

      

     

  BIURO PARAFIALNE czynne:
1/ we wtorki i środy od godz. 16:00 do 17:00
2/ od wtorku do piątku bezpośrednio po wieczornej Mszy św. (około 19:00)
3/ zmiany podajemy na bieżąco w niedzielnych Ogłoszeniach duszpasterskich


 

 

Rada Ekonomiczna

Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie Proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi Parafii.  Jej opinie mają być pomocą dla Proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych (por. kan.537 KPK).