Nowości

Biuro Parafialne czynne: wtorki i środy od 16:00 - 17:00 oraz od wtorku do
piątku bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

 

 

Rada Ekonomiczna

Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie Proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi Parafii.  Jej opinie mają być pomocą dla Proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych (por. kan.537 KPK).