Nowości

             

              


W Adwencie - Biuro Parafialne - czynne:

We wtorki i środy od g. 16:00 - 17:00.
Od wtorku do piątku bezpośrednio po Roratach tj. około 17:45.

 

 

Rada Ekonomiczna

Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie Proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi Parafii.  Jej opinie mają być pomocą dla Proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych (por. kan.537 KPK).