Nowości

      

     

  BIURO PARAFIALNE czynne:
1/ we wtorki i środy od godz. 16:00 do 17:00
2/ od wtorku do piątku bezpośrednio po wieczornej Mszy św. (około 19:00)
3/ zmiany podajemy na bieżąco w niedzielnych Ogłoszeniach duszpasterskich


 

 
Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym wspierającym Proboszcza w sprawach duszpasterskich (por. kan. 536 KPK), KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, Chl 27), szczególnie w realizowaniu Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego.