Nowości

Biuro Parafialne czynne: wtorki i środy od 16:00 - 17:00 oraz od wtorku do
piątku bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

 

 
Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym wspierającym Proboszcza w sprawach duszpasterskich (por. kan. 536 KPK), KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, Chl 27), szczególnie w realizowaniu Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego.