Nowości

             

              


W Adwencie - Biuro Parafialne - czynne:

We wtorki i środy od g. 16:00 - 17:00.
Od wtorku do piątku bezpośrednio po Roratach tj. około 17:45.

 

 
Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym wspierającym Proboszcza w sprawach duszpasterskich (por. kan. 536 KPK), KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, Chl 27), szczególnie w realizowaniu Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego.