Nowości

          

          

3.12.2019 rok

Misje: od 23.11.2019

W Wakacje
 - Msze św. w niedziele i święta: 9:00, 10:30, 12:00 i 18:30.
W wakacje - Msze św. w ciągu tygodnia: W poniedziałki rano o 7:30 w
Kaplicy Sióstr oraz od wtorku do soboty wieczorem o godz. 18:30.
- Biuro Parafialne czynne: od wtorku do piątku bezpośrednio po wieczornej Mszy św. (około godz. 19:00).
 zmiany podajemy na bieżąco w niedzielnych Ogłoszeniach duszpasterskich.

 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS (PZC) ( z Instrukcji)

1. Podstawę formalno - prawną dla powołania Parafialnego Zespołu Caritas (PZC) stanowi Statut Caritas Archidiecezji Poznańskiej z dnia 1997 roku L. dz. 2170/97. Parafialny Zespół Caritas, zwany dalej Zespołem, działa na zasadzie postanowień art. 19 – 33 ww. Statutu Caritas.

2. Celem Zespołu jest niesienie pomocy poszczególnym osobom (rodzinom), zamieszkałym na terenie parafii, bez względu na ich wyznanie i przekonania.

3. Realizacja tego celu stawia przed Zespołem następujące podstawowe zadania:

a) mobilizowanie   wspólnoty   parafialnej do   wspierania działalności charytatywnej ofiarami, czynem i modlitwą,

b) zbieranie informacji o potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń.

4. Zespół obejmuje swoim działaniem:

a) potrzebujące   opieki   osoby samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie,

c) osoby ubogie, samotnie wychowujące dzieci,

d) ludzi uzależnionych: alkoholików, narkomanów,

e) osoby przeżywające inne trudności.

5. Zespół, działając w duchu wiary i modlitwy, dokłada starań, aby parafia stała się prawdziwą wspólnotą miłości. W rym celu:

a) uroczyście obchodzi święta związane z miłosierdziem chrześcijańskim: Święto Miłosierdzia Bożego (w II Niedzielę Wielkanocy), bł. Urszuli Ledóchowskiej (29 maja), św. Antoniego (13 czerwca),  św. Brata   Alberta   (17 czerwca),   NMP Matki Kościoła, św. Wincentego  a Paulo (27 września), św. Szczepana (26 grudnia),

b) swoim przykładem zachęcają wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz do pełnienia innych uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała,

c) kultywują   parafialne   i   rodzinne   zwyczaje charytatywne, np. Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorych, Dzień Seniora, św. Mikołaja, Wigilię, Opłatek itp