Nowości

Biuro Parafialne czynne: wtorki i środy od 16:00 - 17:00 oraz od wtorku do
piątku bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

 

 

Szkolne Kolo Caritas (SKC)

Strona w przygotowaniu...