Nowości

          

          

3.12.2019 rok

Misje: od 23.11.2019

W Wakacje
 - Msze św. w niedziele i święta: 9:00, 10:30, 12:00 i 18:30.
W wakacje - Msze św. w ciągu tygodnia: W poniedziałki rano o 7:30 w
Kaplicy Sióstr oraz od wtorku do soboty wieczorem o godz. 18:30.
- Biuro Parafialne czynne: od wtorku do piątku bezpośrednio po wieczornej Mszy św. (około godz. 19:00).
 zmiany podajemy na bieżąco w niedzielnych Ogłoszeniach duszpasterskich.

 

Ruth Schaumann

wiersz pt: MINISTRANT, przełożył Ks. Teodor Nogala

 

Niedawno się zabawiał przy kościelnej bramie;

jako „ zbójca”, przed wiejską zmykał łobuzerią.

Dzisiaj kroczy z powagą, z przejęciem i serio,

Bo kapłańskiej go drogi zaszczyciło znamię.

 

Od serc ludzi dorosłych promienność się sączy

ku tej krągłej głowince, przyciętej czuprynie.

Jego głosik za tłumy wiernych w niebo płynie,

jako za orłów stada dzwoni śpiew skowrończy.

 

A gdy klęka nabożnie, gdy w dzwonki zabrzęczy

i fałdy swej komeżki starannie przygładza,

wtedy łaska nań Boża schodzi w jasnej tęczy.

 

I w pochylonym malcu jest jakowaś władza,

która młodych i starych budzi z ospałości

i myśl niesie ku Stwórcy, ku wiecznej światłości.

 Kto to jest ministrant?

„ Ministrare” (z łaciny) znaczy „ służyć”.

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się

Do tego, aby liturgia była piękna.

Słowo „ ministrant” wskazuje szczególnie

Na służbę we Mszy św.

 

  1. Ministrant jest POMOCNIKIEM

przy sprawowaniu Mszy świętej

i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

 

Ministrant usługuje księdzu,

gdy przygotowywany jest ołtarz

i gdy dary ofiarne potrzebne

do ofiary Mszy św.

Pomaga również po zakończeniu

Mszy św.

 

  1. Ministrant jest tym,

który NIESIE ZNAKI

Ministrant niesie pewne

określone przedmioty,

które dla liturgii są niezbędne.

 

Są to przedmioty, które dla liturgii

Mają szczególne znaczenie.

 

One mają ludziom wierzącym

coś przedstawiać i wskazać

na inną rzeczywistość.

 

  1. Ministrant powinien sam

BYĆ ZNAKIEM.

 

Ministrant przez służenie wskazuje,

że każde nabożeństwo liturgiczne

sprawowane w kościele,

jest nie tylko sprawą kapłana,

lecz sprawą całej Parafii

i wszystkich wierzących.

 

Nasz patron …

Bardzo wielu świętych

było ministrantami.

Służyli oni wiernie Chrystusowi

i dzisiaj są patronami ministrantów.

 

Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki:

 

- pracowitości

- sumienności

- gorliwości

- żarliwej modlitwie

- codziennemu naśladowaniu Chrystusa

 

Do patronów ministrantów należą:

 

Św. Tarsycjusz - męczennik rzymski, III wiek

Św. Stanisław Kostka - XVI wiek ( Polska)

Św. Alojzy Gonzaga - XVI wiek ( Włochy)

Św. Jan Berchmans - XVII wiek ( Belgia)

Św. Dominik Savio - XIX wiek ( Włochy)

 

Nasi patronowie uczą nas,

że Jezus każdego zaprasza

na drogę do świętości

 

Kandydaci na ministrantów mogą zgłaszać się, po każdej Mszy św.

 

Uczestniczyć czynnie w liturgii”

znaczy także śpiewać i modlić się wspólnie z innymi!

Nie: stać lub siedzieć bezczynnie i być znudzonym!

Nie: być milczącym widzem jak w kinie, albo przed telewizorem!

Także wtedy, gdy nie umiesz śpiewać jakiejś pieśni,

Wyszukaj ja w swoim śpiewniku i śledź jej tekst!

Możesz przecież równocześnie się uczyć i modlić się słowami pieśni.

 

BUDOWA MSZY ŚWIĘTEJ:

  1. Obrzędy wstępne ( miejsce: sedilia, czyli miejsce przewodniczenia

  2. Liturgia słowa ( miejsce: ambona)

  3. Liturgia Eucharystyczna ( miejsce: ołtarz):

- Przygotowanie darów ofiarnych

- Modlitwa eucharystyczna z Przeistoczeniem

- Komunia święta

4. Obrzęd zakończenia

( miejsce: miejsce przewodniczenia)

 

Co oznaczają kolory ornatu kapłana?

Biały – kolor radości

Używany:

- Boże Narodzenie i okres Bożego Narodzenia

- Uroczystość Zmartwychwstania i okres Wielkanocy

- Święta ku czci Chrystusa

- święta ku czci Świętych, (którzy nie byli męczennikami).

 

Czerwony – kolor krwi, ognia, miłości, kolor królewski

Używany:

- Niedziela Palmowa

- Wielki Piątek

- Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

- Święta ku czci świętych męczenników

 

Fioletowy – ten kolor jest znakiem pokuty i żałoby

Używany:

- okres Adwentu

- okres Wielkiego Postu = czas pokuty

- w niektórych kościołach także podczas Mszy św. pogrzebowych

 

Zielony – kolor nadziei i życia

Używany:

- w niedziele zwykłe

- w dni powszednie okresu zwykłego w ciągu roku.

 

Czarny – kolor smutku, żałoby

Używany:

- w niektórych parafiach podczas Mszy świętych pogrzebowych i w czasie pogrzebu

 

Różowy – kolor radości wśród pokuty

Używany:

- III Niedziela Adwentu

- IV Niedziela wielkiego Postu