Nowości

             

              


W Adwencie - Biuro Parafialne - czynne:

We wtorki i środy od g. 16:00 - 17:00.
Od wtorku do piątku bezpośrednio po Roratach tj. około 17:45.

 

 

WSKAZANIA KOMISJI EPISKOPATU DS. LITURGII I DUSZPASTERSTWA LITURGICZNEGO

DOTYCZĄ FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIE PODCZAS CELEBRACJI LITURGII

Powodem wydania niniejszych Wskazań jest konieczność zagwarantowania sacrum liturgii przez usunięcie z naszych kościołów wszelkich praktyk i zachowań utrudniających świadome, wewnętrzne i zewnętrzne, czynne pobożne i otwarte uczestnictwo w czynnościach religijnych.

Szczegóły w załączonym dokumencie podpisanym

przez Przewodniczącego Komisji Episkopatu bp Wacława Świerzawskiego
Cytat z  pkt 9-ty: Komisja Episkopatu Polski ustala następujące zasady:

a)      Zawodowi  fotografowie  i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy – okazjonalnie lub na sposób stały – zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs zorganizowany przez Diecezjalną Komisję

Liturgii oraz otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej.

b)      Kolejny cytat: Fotograf lub operator winien zgłosić się odpowiednio wcześniej do proboszcza

lub rektora oraz do prezbitera, który ma przewodniczyć  celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej czynności. 

Wszyscy inni fotografowie i operatorzy nie mogą samowolnie użytkować swego sprzętu w czasie sprawowanej liturgii. Przed rozpoczęciem celebracji odpowiedzialny za kościół powinien poinformować zgromadzonych o tym, że w czasie liturgii fotografować mogą jedynie osoby do tego upoważnione (posiadające przy sobie upoważnienie).

     W punkcie 10 Wskazań – czytamy:  W przypadku braku poszanowania tych zasad i przyjętych
    ustaleń duszpasterze powinni odmówić fotografom lub operatorom sprzętu audiowizualnego
    prawa do wykonywania w kościele tych czynności .