Nowości

          

          

3.12.2019 rok

Misje: od 23.11.2019

W Wakacje
 - Msze św. w niedziele i święta: 9:00, 10:30, 12:00 i 18:30.
W wakacje - Msze św. w ciągu tygodnia: W poniedziałki rano o 7:30 w
Kaplicy Sióstr oraz od wtorku do soboty wieczorem o godz. 18:30.
- Biuro Parafialne czynne: od wtorku do piątku bezpośrednio po wieczornej Mszy św. (około godz. 19:00).
 zmiany podajemy na bieżąco w niedzielnych Ogłoszeniach duszpasterskich.

 

Sakrament Pokuty:

codziennie, przed każdą Mszą św.

w pierwszy piątek miesiąca od godz. 14.oo – 17.oo i od 17.3o – 18.3o

oraz od godz. 19.oo – 19.3o.

 Formuła i zachowanie


Uklęknij  przy konfesjonale i powiedz :
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus .


Kapłan odpowiada :
Na wieki wieków . Amen.

Przeżegnaj się :
W imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego . Amen.


Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności

w miłosierdzie Boże, na przykład ,
może to uczynić słowami :
Bóg niech będzie w twoim sercu , abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy .


Rozpoczynając wyznanie grzechów powiedz :
ostatni raz spowiadałem (am) się przed : tygodniem , miesiącem , latami .
Pokutę odprawiłem(am) . Popełniłem(am) następujące grzechy :
wyliczam grzechy , a przy ciężkich podaję liczbę i okoliczności .
kończąc mówię : więcej grzechów nie pamiętam , za wszystkie serdecznie żałuję i Ciebie ojcze duchowny lub (proszę Boga Ojca) o przebaczenie .


Następnie słuchaj uważnie pouczeń kapłana i zapamiętaj zadaną pokutę .

Przed przyjęciem rozgrzeszenia okaż jeszcze raz skruchę - Słowami -
Boże bądź miłościw mnie grzesznemu . (trzykrotnie uderzając się w pierś)

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa -
Bóg Ojciec Miłosierdzia ,który pojednał świat ze sobą , przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Duch Świętego na odpuszczenie grzechów ,niech ci udzieli przebaczenia i pokoju ,przez posługę Kościoła i ja odpuszczam Tobie grzechy , w imię Ojca , Syna i ducha Świętego .
Puka w konfesjonał

Odpowiedz :
Amen


Po udzielaniu rozgrzeszenia, kapłan może zwrócić się do ciebie słowami :
Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

Odpowiedź
Bo jego miłosierdzie trwa na wieki


Kapłan
Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.