Nowości

Biuro Parafialne czynne: wtorki i środy od 16:00 - 17:00 oraz od wtorku do
piątku bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

 

 

  Print   

            Sakrament Chrztu świętego

    Sakrament chrztu św. powinien być udzielany podczas Mszy św. Ze względu na paschalny charakter tego sakramentu, chrztu   św. należy z reguły udzielać w Wigilię Wielkanocną oraz w niedziele. W każdej parafii ustalone są terminy udzielania chrztu św. Ze względów duszpasterskich wskazane jest, aby udzielać chrztu św. podczas Mszy św. odprawianej w ramach parafialnego porządku nabożeństw, aby wierni mogli uczestniczyć w obrzędzie tego sakramentu.
Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu św. w biurze parafialnym przynajmniej tydzień przed planowanym terminem chrztu, przedstawiając wymagane dokumenty.
Miejsce udzielania chrztu św.
Chrztu św. należy udzielać w kościele parafialnym, w którym powinna znajdować się chrzcielnica. Dziecko winno przyjmować chrzest św. w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna przyczyna. W niebezpieczeństwie śmierci można udzielać chrztu św. w szpitalach. W takich przypadkach stosuje się skrócony obrzęd chrztu św., a uroczyste przyjęcie dziecka do Kościoła odbywa się w parafii zamieszkania rodziców dziecka.

Dziecko należy ochrzcić najpóźniej jeden miesiąc po urodzeniu.

Terminy Chrztu św. w naszej Parafii:

-  druga niedziela miesiąca w czasie Mszy św. o godz.12.3o  (VII,VIII o g.11.oo)
  ( na ten termin rodzice winni zgłosić dziecko w Biurze Parafialnym w
    pierwszych dniach miesiąca)
- ostatnia sobota miesiąca w czasie Mszy św. o godz.18.3o
  ( na ten termin rodzice winni zgłosić dziecko w Biurze Parafialnym,              
    po II niedzieli miesiąca)
w II święto Bożego Narodzenia i w II święto Wielkanocy w czasie Mszy św. o godz.12.3o. Zgłoszenie dziecka – dwa tygodnie przed Chrztem św.
 
Potrzebne dokumenty przy zgłoszeniu dziecka:
- skrócony( albo zupełny) odpis aktu urodzenia dziecka - świadectwo Sakramentu małżeństwa rodziców dziecka - zaświadczenie dla Chrzestnych z ich Parafii, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę funkcję chrzestnego lub chrzestnej. - chrzestnymi może być także młodzież, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament bierzmowania,wierząca i praktykująca po przedstawieniu aktualnej opinii – zgody swego katechety. - katechezę dla Rodziców i Chrzestnych ustalamy po zgłoszeniu Chrztu św.
- udział w katechezie przed Chrztem, dla rodziców i chrzestnych ustalamy na bieżąco.Rodzice bez przeszkód kanonicznych oraz Chrzestni winni przystąpić do Sakramentu Pokuty.