Nowości

             

              


W Adwencie - Biuro Parafialne - czynne:

We wtorki i środy od g. 16:00 - 17:00.
Od wtorku do piątku bezpośrednio po Roratach tj. około 17:45.

 

 

  Print   

            Sakrament Chrztu świętego

    Sakrament chrztu św. powinien być udzielany podczas Mszy św. Ze względu na paschalny charakter tego sakramentu, chrztu   św. należy z reguły udzielać w Wigilię Wielkanocną oraz w niedziele. W każdej parafii ustalone są terminy udzielania chrztu św. Ze względów duszpasterskich wskazane jest, aby udzielać chrztu św. podczas Mszy św. odprawianej w ramach parafialnego porządku nabożeństw, aby wierni mogli uczestniczyć w obrzędzie tego sakramentu.
Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu św. w biurze parafialnym przynajmniej tydzień przed planowanym terminem chrztu, przedstawiając wymagane dokumenty.
Miejsce udzielania chrztu św.
Chrztu św. należy udzielać w kościele parafialnym, w którym powinna znajdować się chrzcielnica. Dziecko winno przyjmować chrzest św. w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna przyczyna. W niebezpieczeństwie śmierci można udzielać chrztu św. w szpitalach. W takich przypadkach stosuje się skrócony obrzęd chrztu św., a uroczyste przyjęcie dziecka do Kościoła odbywa się w parafii zamieszkania rodziców dziecka.

Dziecko należy ochrzcić najpóźniej jeden miesiąc po urodzeniu.

Terminy Chrztu św. w naszej Parafii:

-  druga niedziela miesiąca w czasie Mszy św. o godz.12.3o  (VII,VIII o g.11.oo)
  ( na ten termin rodzice winni zgłosić dziecko w Biurze Parafialnym w
    pierwszych dniach miesiąca)
- ostatnia sobota miesiąca w czasie Mszy św. o godz.18.3o
  ( na ten termin rodzice winni zgłosić dziecko w Biurze Parafialnym,              
    po II niedzieli miesiąca)
w II święto Bożego Narodzenia i w II święto Wielkanocy w czasie Mszy św. o godz.12.3o. Zgłoszenie dziecka – dwa tygodnie przed Chrztem św.
 
Potrzebne dokumenty przy zgłoszeniu dziecka:
- skrócony( albo zupełny) odpis aktu urodzenia dziecka - świadectwo Sakramentu małżeństwa rodziców dziecka - zaświadczenie dla Chrzestnych z ich Parafii, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę funkcję chrzestnego lub chrzestnej. - chrzestnymi może być także młodzież, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament bierzmowania,wierząca i praktykująca po przedstawieniu aktualnej opinii – zgody swego katechety. - katechezę dla Rodziców i Chrzestnych ustalamy po zgłoszeniu Chrztu św.
- udział w katechezie przed Chrztem, dla rodziców i chrzestnych ustalamy na bieżąco.Rodzice bez przeszkód kanonicznych oraz Chrzestni winni przystąpić do Sakramentu Pokuty.