Służby ratownicze:
Policja   112, 997
Pogotowie ratunkowe   112, 999
Straż Pożarna   112, 998
 
Straż Miejska Referat Jeżyce 
(061) 663 20 31
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
tel. 061 64-77-200
fax 061 820-17-09
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl
www: www.zdm.poznan.pl
Pozostałe telefony do ZDM (awarie sygnalizacji, uszkodzenia znaków, studzienek, odśnieżanie, itp.)
ENEA S.A.
ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań
tel. 061 856-10-00
fax 061 856-11-17
www: www.enea.pl
 
Aquanet S.A. Poznań
Dział Obsługi Klienta
ul. Garbary 120, 61-757 Poznań
Centrala telefoniczna: tel. 061 835-91-00
Bezpłatny numer Pogotowia Wodociągowego: 994
www: www.aquanet.pl
 
Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych
Telefon: 987
Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych
ul. Kościuszki 99 61-716 , Poznań
Telefon: 61 853 00 67
 
Hostel Interwencji Kryzysowej
ul. Dolne Chyby 10
Poznań
Telefon: 61 816 06 78 lub 61 816 06 79
 
Hotel - Schronisko
ul. Botaniczna 2 60-584 , Poznań
Telefon: 61 847 59 37
 
Informacja o AIDS
Telefon: 61 852 99 18
 
Katolicki Telefon Zaufania
Telefon: 61 865 10 00
 
Komitet Ochrony Praw Dziecka - o. Terenowy
ul. Garbary 97/2 61-757 , Poznań
Telefon: 61 855 22 70
 
Młodzieżowy Telefon Zaufania
Telefon: 61 866 36 21
 
Niebieska Linia - pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
Poznań
Telefon: 61 864 21 26, 61 879 82 12
 
Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1
ul. Michałowo 68 61-314 , Poznań
Telefon: 61 879 82 12
 
Pogotowie Opiekuńcze
ul. Wojska Polskiego 53
Poznań
Telefon: 61 847 35 34
 
Poradnia Naturalnego Planowania Rodziny
ul. Fredry 11
 Poznań
Telefon: 61 851 90 21
 
Poradnia Problemów Małżeńskich
ul. Fredry 11
Poznań
Telefon: 61 851 90 21
 
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. Grunwaldzka 55 (pawilon 18) 61-352 , Poznań
Telefon: 61 868 72 27
Fax: 61 867 98 03
 
Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia Rodzin Katolickic
ul. Fredry 11
Poznań
Telefon: 61 851 90 21
 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy wRodzinie
ul. Św. Marcin 51 a 61-806 , Poznań
Telefon: 61 847 00 38
 
Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Niedziałkowskiego 30
Poznań
Telefon: 61 835 48 66, 61 835 48 65, 608 366 913
 
Ruch Pomocy Rodzinom Poszkodowanym przez Sekty
ul. Pollaka 13 61-606 , Poznań
Telefon: 61 821 78 91
 
Stowarzyszenie Klubów Integracyjnych Młodzieży
Telefon: 61 832 38 61
 
Stowarzyszenie Matek - Ojców
os. Kosmonautów 120 61-680 , Poznań
Telefon: 61 825 06 40
 
Stowarzyszenie Pomocy po Urazach i Udarach Mózgu
Os. Armii Krajowej 112A
Poznań
Telefon: 61 879 71 48, 697 145 582, 61 866 61 82, 608 654 312
 
Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Życiowych Ośrodekwsparcia dla dzieci, młodzieży i rodzin NASZA CHATA
ul. Żupańskiego 14/10
Poznań
Telefon: 61 835 37 26
 
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna
al. Niepodległości 26 61-714 , Poznań
Telefon: 61 829 39 10
 
Telefon Zaufania Anonimowych Alkoholików
Telefon: 61 853 16 16
 
Telefon Zaufania dla Bezrobotnych
Telefon: 932, 937
 
Telefon Zaufania dla osób w kryzysie - 988
Poznań
 
Telefon Zaufania dla Osób Tracących Wzrok
Telefon: 61 820 05 12
 
Telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin
Telefon: 61 843 01 01
 
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
ul. Kochanowskiego 8a/1a 61-183 , Poznań
Telefon: 61 843 39 63
 
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i OsóbNiepełnosprawnych
ul. Sienkiewicza 10 60-817 , Poznań
Telefon: 61 843 60 28
 
Centrum Informacji Medycznej Tel-Med
Telefon: 94 94, 61 853 53 52
 

Telefony zaufania oraz interwencyjne

To jest przykładowa treść, możesz ją zamienić własnym tekstem i obrazkami
Copyright ©2019 Cyryla i Metodego w Poznaniu www.cyrylaimetodego-poznan.pl
Administrator Artur Mikołajczak Poznań
Liczba odwiedzin:2451